Wellink Lekkerkerk

MVO-beleid

MVO – maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (kortweg MVO) is verantwoordelijkheid nemen voor de effecten die bedrijfsactiviteiten hebben op mens en milieu. Het is ondernemen waarbij er bewuste keuzes worden gemaakt om een balans te bereiken tussen de aspecten ‘People’, ‘Planet’ en ‘Profit’. Deze balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de omgeving.

Veiligheid
Onze machines zijn voorzien van de juiste veiligheidsvoorzieningen. Bovendien dragen onze medewerkers altijd veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Bedrijfsongelukken komen bij ons zeer weinig voor. Mocht er zich toch iets voordoen hebben wij voldoende BHV-ers op de werkplaats die zorgvuldig en accuraat kunnen handelen.

Gevitaliseerd water
In onze gehele fabriek gebruiken wij gevitaliseerd water. Dit water heeft vele voordelen in de economische, biologische en duurzame zin.

 • gevitaliseerd water kookt sneller (zo'n 17%).
 • kalkaanslag en roest verminderen.
 • het schoonmaken lichter maken.
 • de kans op legionella verlagen.
 • op zeepproducten en chloor besparen.
 • energie besparen.
 • gebruiksduur van apparaten en leidingen verlengen.
 • verhoogt smaak, kleur behoud en houdbaarheid.

Afval scheiden bij de bron
Wij scheiden al ons afval. Op het terrein hebben we verschillende afvalcontainers zoals voor karton, plastic en papier.

Wellink en de Maatschappij

 • Wellink levert ook producten met het Milieukeurmerk.
 • Eens per jaar sponsoren wij nationale en regionale initiatieven.
 • Wellink investeert onder meer in elektrisch(e) rijden/auto’s.
 • Er rijden bij ons eigen busjes met medewerkers. Wij hebben van de provincie toestemming om met de busjes op de busbanen te rijden (waar noodzakelijk). Carpoolen wordt ook gedaan bij Wellink.

Inkoop/verkoop

 • Bij de inkoop wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met 1-drop-stop. Dit om de vervoerskilometers zo laag mogelijk te houden.
 • Wij letten er op dat onze leveranciers een actief beleid hebben tegen kinderarbeid.

Onze medewerkers

 • Wij belonen onze medewerkers volgens de CAO.
 • Er is geregeld werkoverleg en er zijn regelmatig functioneringsgesprekken.
 • Ons ziekteverzuim ligt onder de 2%. Wij hebben een arbo-arts ‘in huis’ die regelmatig spreekuur houdt op het bedrijf.
 • Medewerkers krijgen de gelegenheid om d.m.v. relevante cursussen zich verder te ontwikkelen. 
 • Wij hebben functies in het bedrijf waarin we onze eigen mensen in kunnen integreren indien wenselijk/noodzakelijk. 
 • Ons personeel wordt zijdelings betrokken bij het MVO-beleid. Door onder andere gezamenlijk vervoer d.m.v. een carpool systeem met eigen busjes van het bedrijf. 
 • Wij hebben een actieve personeelsvereniging, zo raken de werknemers en werkgevers geïnteresseerd in elkaar en in het bedrijf. 

Duurzame innovatie

 • Wij hebben een nieuwe techniek omarmd om het gasverbruik met 40% te reduceren.
 • Er zijn nieuwe snelloop deuren geïnstalleerd om het energieverbruik te verlagen.
 • Er is een nieuw smeersysteem georganiseerd met ‘foodgrade’ smeermiddelen.

Milieu

 • Wellink voldoet aan de nieuwste eisen van de milieuvergunning. Dit jaar is er nog een inspectie geweest waar we weer met vlag en wimpel voor zijn geslaagd.
 • Ons afval wordt gescheiden, we doen aan energiebesparing en wij zijn aangesloten bij het e-MJV (een onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu).
 • Er is dagelijks inzicht in het energie- en waterverbruik en er is wekelijks inzicht in het gasverbruik.
 • Wij gebruiken biologisch afbreekbare middelen voor onze machines, werktuigen en transportmiddelen. 
 • Het overgrote deel van het materiaal dat wordt gebruikt is herbruikbaar binnen het bedrijf. Een ander deel is recyclebaar. De materialen, machines en werktuigen die wij gebruiken zijn gebruiksvriendelijk en over het algemeen milieuvriendelijk.